.
Wie ben je &
waar gaat het over?
Ik ben:
Ik heb te maken met:.
Leeftijd (Jonge Held):

Hoe kunt u de Stichting Jonge Helden steunen?

Jonge Helden ontwikkelen vaak (ernstige) problemen. Jonge Helden die veel steun en begrip in hun nabije omgeving krijgen, zijn hierop een uitzondering. Zij ontwikkelen opvallend minder problemen dan kinderen en jongeren die het alleen doen. Wij organiseren en mobiliseren zo goed mogelijk die hulp en steun in de nabije omgeving van Jonge Helden.

Wilt u ons helpen om onze doelstellingen te kunnen blijven realiseren? Hieronder kunt u lezen hoe u Jonge Helden kunt steunen.

Goed om te weten: Wij zijn een ANBI

Stichting Jonge Helden is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom vallen giften, erfstellingen en legaten aan Stichting Jonge Helden onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Hierdoor kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. 
Kort gezegd houdt de ANBI-regeling het volgende in:

•Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. 
•Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. 
•Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). 
Voor meer informatie over ANBI en fiscale mogelijkheden, kijk op www.anbi.nl.

Doneer zonder dat het u iets kost

Maak een eenmalig bedrag over

Kom in actie voor Jonge Helden

Schenk per notariële akte

Nalaten

Word sponsor

Deze site is mede mogelijk gemaakt door: